Dinàmica del joc

La dinàmica del joc de TriviaCat és, bàsicament, la mateixa que la del trivial. Potser hi trobareu alguna diferència en funció de les normes que estigueu acostumats a aplicar-hi, ja que el trivial original no marca totes les possibles incidències.

Torns

El joc es desenvolupa per torns. TriviaCat genera els torns automàticament a partir dels jugadors que s'han afegit en el moment d'iniciar la partida.

A cada torn, el jugador del torn ha de fer el següent:

Tirar el dau

A l'àrea del tauler que marca el torn, hi veurà un botó per tirar el dau. Si no està habilitat és perquè no és el moment de tirar el dau. El mateix passa amb tots els altres botons, que només s'activen quan toca.

Escollir una casella

En funció del resultat del dau i de la casella en la que estigui actualment el jugador del torn (es comença a la zero, la central), a l'area del torn s'activarà el camp "Tria la casella" amb les opcions que pertoqui. Un cop sel·leccionada la casella s'ha de fer clic al botó "Mou la peça".

Si la casella seleccionada és la zero, el jugador podrà triar el tema de la pregunta que li faran amb el petit formulari que apareix sota el botó de moure la peça.

Si la casella seleccionada és una 8 o una 11 (caselles de dau), el jugador podrà tornar a tirar el dau.

En qualsevol altre cas, un cop seleccionada la casella, haurà de respondre la pregunta que li faran.

Pregunta

En aquest moment, a algun dels altres jugadors, de forma aleatòria, li apareixerà la pregunta del tema que correspongui a la casella que hagi triat el jugador del torn. El jugador "lector" llegirà la pregunta i marcarà si el jugador del torn l'ha respost correctament o no.

El trivial original no marca un temps per a respondre i tampoc ho fa TriviaCat. Haureu de cosensuar-ho entre tots els jugadors abans de començar.

Resposta correcta

En cas de resposta correcta, el jugador del torn podrà tornar a tirar el dau i començar un torn de nou.

Si la resposta correcta es corresponia a una de les caselles 6 (caselles formatget), TriviaCat li assignarà un formatget del color corresponent al jugador, que apareixierà a l'àrea dels formatgets.

L'objectiu del joc és aconseguir tots els 6 formatgets, un de cada color o tema.

Resposta incorrecta

En cas de resposta incorrecta, passa el torn al jugador següent i TriviaCat li activarà el botó per poder tirar el dau

Final del joc

L'objectiu del joc és aconseguir un formatget de cada color, que només s'aconsegueixen responent correctament a les preguntes de les caselles 6. Però amb això no n'hi ha prou. I aquí és on podeu trobar, també, alguna diferència de com haureu pogut jugar amb el trivial.

Quan un jugador ha aconseguit tots els formatgets, ha de tornar a la casella zero. Hi ha de caure amb un número exacte del dau. Un cop a la casella zero, TriviaCat presentarà 6 preguntes als altres jugadors perquè les llegeixin. Una per cada tema. El jugador del torn haurà de respondre correctament, com a mínim, quatre de les preguntes per guanyar. Si no ho fa, haurà de tornar a caure a la casella zero, amb un número exacte, en propers torns.